Lege abisua

Web-orri honi buruzko INFORMAZIO OROKORRA, Informazioaren Gizarteko Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legean aurreikusitako ondorioetarako.

Web-orri honen eta bere edukiaren eta diseinuaren titularra Bridge Education SL da. IFK zenbakia B67406967 du eta egoitza soziala Recoletos pasealekua 15, 28004 Madril helbidean du. Bartzelonako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, 46846. liburukian, 73. folioan, 532850 orrian, 1. inskripzioan.

WEBGUNE HONETAN SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK:

1.1. Webgunerako sarbidea, edukiak eta informazioa. Web-orri honetara sartzea Erabiltzaileen erantzukizun esklusiboa da, eta bertan dauden lege-ohartarazpenak, baldintzak eta erabilera-baldintzak onartzea eta ezagutzea dakar berekin.

Bridge Education SLk beretzat gordetzen du Web-orrirako beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak edozein unetan egiteko eskubidea, aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe.

Erabiltzaileak bermatzen du erregistro-formularioak betetzerakoan nahiz gerora beste edozein unetan jakinarazten dituen datu guztiak benetakoak eta egiazkoak direla, eta haren erantzukizuna izango da emandako informazioa eguneraturik izatea, haren benetako egoera islatuko duelarik. Erabiltzailea izango da emandako informazioa zehatza ez izatearen edo egiazkoa ez izatearen erantzulea.

1.2 Web-orria eta edukiak behar bezala erabiltzeko betebeharra. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Webgunea eta legearen, lege-ohar honen eta jakinarazten zaizkion jarraibide nahiz abisuen arabera ematen zaizkion erabilerak behar bezala erabiltzeko.

Erabiltzaileak onartzen du Weba eta bere eduki guztiak erabiltzea esklusiboki erabiltzea, legezko eta debekatu gabeko helburuetarako, indarreko legeria urratzen ez dutenak eta/edo "Bridge Education SL"-ren edo hirugarrenen legezko eskubideei kaltegarriak izan daitezkeenak. eta/edo zuzenean edo zeharka edozein kalte edo kalte eragin dezakeena.

Horretarako, Erabiltzaileak ez du Web-orriko edozein eduki erabiliko Lege-ohar honetan debekatutako eta hirugarrenen eskubide eta interesak kaltetzen dituzten edo, edozein modutan, Bridge Education SLren edozein ekipo informatikotan, hardware eta softwaretan edo Interneteko edozein erabiltzailetan (hardware eta softwaretan) gordetako web, ekipo informatiko, dokumentu, artxibo eta era guztietako edukien erabilera normala kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, hondatu edo eragotzi dezaketen helburu edo ondorio ez-zilegietarako.

Zehazki, eta argibide gisa eta luzatzeko asmorik gabe, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du informazioa, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu- edota irudi-artxiboak, argazkiak, grabazioak, softwarea eta, oro har, honako material hau ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen eskura ez jartzeko:

(a) Konstituzioan, nazioarteko tratatuetan eta gainerako legerian aitortutako oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen aurkakoa bada edo horiek gutxiesten edo urratzen baditu; (b) delitu-jarduerak, iraingarriak, laidogarriak, laidogarriak, belzgarriak, indarkeriazkoak edo, oro har, legearen, moralaren eta oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak eragiten, bultzatzen edo sustatzen baditu; (c) sexuagatik, arrazagatik, erlijioagatik, sinesmenengatik, adinagatik edo baldintzagatik diskriminatzen duten jarduerak, jarrerak edo pentsamenduak eragiten, bultzatzen edo sustatzen baditu; (d) produktu, elementu, mezu edota-zerbitzu delituzkoak, indarkeriazkoak, iraingarriak, kaltegarriak, umiliagarriak edo, oro har, legearen, moralaren eta oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak txertatzen, eskura jartzen edo ahalbidetzen baditu; (e) faltsua, anbiguoa, zehaztugabea, gehiegizkoa edo epez kanpokoa bada, bere objektuari edo komunikatzailearen asmo edo asmoei buruz nahasmena eragiteko edo eragiteko modukoa; (f) hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialeko edozein eskubidek babestuta bada, eta Erabiltzaileak, aldez aurretik, ez badu lortu egiten duen edo egin nahi duen erabilera gauzatzeko beharrezko baimenik; (g) hirugarrenen enpresa-sekretuak urratzen baditu; (h) ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako edo pertsonen norberaren irudirako eskubidearen aurkakoa bada; (i) Bridge Education SLren edo hirugarrenen ospea kaltetzen badu; (j) komunikazioen sekretuari buruzko araudia hausten badu; (k) publizitate ez-zilegia, engainagarria edo desleiala bada, eta, oro har, lehia desleiala bultzatzen badu; (l) birusak edo Bridge Education SLren edo hirugarrenen sarearen, sistemaren edo ekipo informatikoen (hardwarea eta softwarea) funtzionamendu normala kaltetu edo eragotz dezaketen beste elementu fisiko edo elektroniko batzuk baditu, edo ekipo informatiko horietan biltegiratutako dokumentu elektronikoak eta artxiboak kaltetu baditzakete; (m) bere ezaugarriengatik (formatua, luzapena, etab.) Zerbitzuaren funtzionamendu normalean zailtasunak eragiten baditu;

Aurreko xedapenarekin bat etorriz, Erabiltzaileak onartzen du Erabiltzaileen eskura jartzen dituen edukiak erabiltzea Webgunean, hauek ulertuz, zerrenda hau mugatu gabe, testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, estekak eta bestelakoak. ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, baita bere diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak ere (aurrerantzean, "Edukia"), legearen arabera, Lege Ohar hau, bere jakinaren gainean jarritako beste ohar, erabilera araudi eta jarraibideekin bat etorriz. morala eta orokorrean onartutako ohitura onak eta ordena publikoa, eta, bereziki, honako konpromisoa hartzen du: (a) Edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, eskuragarri jarri edo publikoki komunikatzeko, eraldatzeko edo aldatzeko beste moduren batean, edukiak ez badituzu. dagozkion eskubideen jabearen baimena edo hori legez baimenduta dago; (b) Bridge Education SLren eskubideen erreserbaren, hatz-marka digitalaren edo aitortzeko ezarritako beste edozein bitarteko teknikoren "copyright" eta gainerako identifikazio-datuak ezabatu, manipulatu edo nolanahi aldatu.

Erabiltzaileak ez du Edukirik lortu behar, ezta horiek lortzen saiatu behar ere, horretarako, kasuaren arabera, horiek dauden webgunean edo, oro har, Interneten horretarako erabili ohi diren web-orrian horretarako bere eskura jarri diren edo horretarako adierazi diren bitarteko edo prozedurez bestelako bitartekoak edo prozedurak erabiliz, betiere Webgunea, Zerbitzuak edota Edukiak kaltetzeko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez badakarte.

Zehazki, Webguneko argazki-, audio- edo bideo-fitxategiak erabiltzeko, baldintza hauek bete behar dira: Debekatuta dago merkataritza-helburuetarako erabiltzea edota ondoren banatzea. Hemen eskuragarri dauden irudiak eta ikus-entzunezko baliabideak komunikabideek bakarrik erabiltzeko dira, eta informazio-helburuetarako besterik ez, beti ere jatorria aipatzen badute. Beraz, debekatuta dago beste entitate batzuen jarduerak, produktuak edo ekitaldiak ilustratzeko erabiltzea.

1.3 Jabetza industrialaren eta intelektualaren eskubideak Erabiltzaileak Bridge Education SLren eta beste edozein hirugarrenen jabetza industrialaren eskubideak errespetatuko ditu. Web-orria erabiltzeak edo bertan sartzeko baimenak ez du esan nahi bertan erabiltzen diren marka, izen komertzial edo beste edozein zeinu bereizgarriren gaineko eskubiderik ematen denik.

Erabiltzaileak Web-orria bere terminalean deskargatu ahal izango du, erabilera pribaturako baldin bada, merkataritza-xederik gabe; beraz, ezin izango du Webgunearen edukia ustiatu, erreproduzitu, banatu, aldatu, jendaurrean jakinarazi, laga, eraldatu edo erabili helburu publiko edo komertzialekin.

Era berean, Edukiak Bridge Education SLren jabetza intelektuala dira, eta ezin dira ulertu Erabiltzaileari lagatakoak direnik, Lege-ohar honetan ezarritakoaren arabera, Webgunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa denetik harago dauden edo Eduki horien gainean egon daitezkeen ustiapen-eskubideak edo bestelakoak.

1.4 Zerbitzuaren iraupena. Bridge Education SLk ez du bermatzen Webgunearen erabilgarritasuna eta funtzionamenduaren iraupena. Hori zentzuz posible denean, Bridge Education SLk ez du ere bermatzen Webgunearen erabilgarritasuna jarduera jakin bat egiteko, ezta horrek huts egiterik izango ez duenik ere.

Webgunerako sarbideak iraupen mugagabea du; Hala ere, Bridge Education SLk beretzat gordetzen du bere ustez Web-orria erabiltzeko arauak betetzen ez dituzten erabiltzaileen sarbidea aldez aurretik abisatu gabe eteteko eskubidea, baita dagozkion legezko neurriak hartzeko eskubidea ere. Horrez gain, beretzat gordetzen du Webguneko atal batzuetara edonori sartzen uztea mugatzeko eskubidea, erabiltzaile edo erabiltzaile-talde jakin batzuei soilik mugatuz, sarbide-pasahitz bat emanez, zeinak pasahitz horren erantzule izango baitira.

2.- Erantzukizuna baztertzea Bridge Education SLk ahalegin guztiak egiten ditu Web-orriko Edukietan edozein akats saihesteko. Webguneak berariaz gordetzen du 1.2 puntuan ezarritakoaren aurka egiten den edozein iruzkin edo iritzi ezabatzeko eskubidea. Bridge Education SLk ez du inolako erantzukizunik izango honako hauetatik eratorritako edozein kalte eta galerengatik: 2.1 Funtzionamendua etetea edo Web-orrira sartzeko aukerarik ez izatea. 2.2 Erabiltzaileak Web-orria erabiltzeko pribatutasuna eta segurtasuna, edota baimenik gabeko hirugarrenak baimenik gabe sartzea. 2.3 Sistema informatikoetan eragin negatiboa duten elementuen balizko transmisioa. 2.4 Webguneko Edukien zehaztasuna, sakontasuna eta eguneratze puntuala.